Wypadek w pracy

Odszkodowanie – Wypadek w Pracy

Zgodnie z prawem, każdy pracodawca musi dbać o bezpieczeństwo i zdrowie swoich pracowników, niestety z roku na rok liczba wypadków w pracy wzrasta. Zgodnie z normami prawnymi pracodawca musi mieć pewność, że materiały i sprzęt, który zapewnia są bezpieczne i nie stanowią żadnego zagrożenia i nie spowodują wypadku w pracy. Jeśli uległeś wypadkowi w pracy w wyniku:

  • Wadliwego sprzętu
  • Braku odpowiedniego szkolenia
  • Z winy współpracownika, który przyczynił się do Twojego wypadku
  • Podnoszeniu przedmiotów, których ciężar przekracza dopuszczalną normę
  • Obrażeń doznanych podczas prac budowlanych

Należy pamiętać, że każdy wypadek w pracy trzeba zgłosić przełożonemu i upewnić się, iż został odnotowany w Księdze Wypadków (tzn. Accident Book). Jeśli pracodawca nie posiada takiej książki, należy zabezpieczyć dowody (zrobić zdjęcia, nagrania, zapisać wszystkie informacje).

Najniższe Prowizje

Nasza firma zapewnia najniższe prowizje na rynku brytyjskim. Skontaktuj się z nami aby uzyskać więcej szczegółów dotyczących naszej oferty. Z Winam Claims otrzymasz należne Ci odszkodowanie – bez zaniżonych kwot oraz wysokich prowizji.

Zgłoszenie