Odszkodowania

Wypadek w pracy

Zgodnie z prawem, każdy pracodawca musi dbać o bezpieczeństwo i zdrowie swoich prawników, niestety z roku na rok liczna wypadków w pracy wzrasta. Zgodnie z normami prawnymi pracodawca musi mieć pewność, że materiały i sprzęt, który zapewnia są bezpieczne i nie stanowią żadnego zagrożenia.Jeśli uległeś wypadkowi w pracy w wyniku:

  • Wadliwego sprzętu
  • Braku odpowiedniego szkolenia
  • Z winy współpracownika, który przyczynił sie do Twojego wypadku
  • Podnoszeniu przedmiotów, których ciężar przekracza dopuszczalną normę
  • Obrażeń doznanych podczas prac budowlanych

Należy pamiętać, że każdy wypadek trzeba zgłosić przełożonemu i upewnić się, iż został odnotowany w Księdze Wypadków (tzn. Accident Book). Jeśli pracodawca nie posiada takiej książki, należy zabezpieczyć dowody (zrobić zdjęcia, nagrania, zapisać wszystkie informacje).

Zgłoś sprawę

07399 979711

wypadek w pracy

Brak odpowiedniego szkolenia
oraz
wadliwy sprzęt

wypadek prace budowlane

Obrażenia doznane podczas prac budowlanych

wypadek prace budowlane

Z winy współpracownika który przyczynił się do Twojego wypadku